آثار

شرح حال عکرمه در کتاب امام علی در قرآن

ابو عبد اللّه عکرمه بن عبد اللّه بربری هاشمی از امامان حدیث است و در جرگه بزرگان از تابعین. وی از کثیری از صحابه روایت کرده است و تابعین و
امام علی (ع) در قرآن از دیدگاه اهل سنت، ص: ۲۰۴
تابعین ایشان هم از وی روایت کردهاند صاحبان صحاح سته و غیر ایشان نیز از وی، نقل روایت کردهاند وی از جمله خوارج شمرده شده است فلذا در فضیلت اهل بیت بخصوص منقبت حضرت امیر علیه السّلام آثاری کمی از او باقی است وی در سال ۱۰۵ هجری وفات یافت. سیرهنویسان و تراجم درباره او مطالب زیادی نوشتهاند که به بعضی از آن آثار اشاره میشود:
محمد بن سعد در الطبقات الکبری ۲۰/ ق ۲/ ۱۳۳٫
محمد بن اسماعیل بخاری در التاریخ الکبیر ۴/ ق ۱/ ۴۹٫
ابن قتیبه در المعارف ص ۲۰۱٫
محمد بن احمد دولابی در الکلنی و الاسماء ۲/ ۵۸٫
محمد بن جریر طبری در الذیل و المذیل ص ۱۲۰٫
ابن ابی حاتم رازی در الجرح و التعدیل ۳/ ق ۲/ ۷٫
حاکم نیشابوری در معرفه علوم الحدیث ص ۲۰۴٫
ابو نعیم اصفهانی در حلیه الاولیاء ۲/ ۳۲۴٫
خطیب بغدادی در موضع اوهام الجمع و التفریق ۲/ ۳۱۱٫
ابن قیرانی در الجمع بین رجال الصحیحین ص ۳۹۴٫
ابن جوزی در صفوه الصفوه ۲/ ۵۸٫
ابن اثیر در الکامل فی التاریخ ۵/ ۵۱٫
فوادی در تهذیب الاسماء ص ۴۳۱٫
ابن خلکان در وفیات الاعیان ۱/ ۴۵۴٫
ذهبی در تذکره الحفاظ ۱/ ۸۹٫
ابن کثیر در البدایه و النهایه ۹/ ۲۴۴٫
زرکلی در الاعلام ۵/ ۴۳٫
امام علی (ع) در قرآن از دیدگاه اهل سنت، ص: ۲۰۵
سیوطی در تلخیص الطبقات ص ۱۴٫
برگزیده از کتاب امام علی(ع)در قرآن از دیدگاه اهل سنت نوشته آقای ابوالفضل یغمائی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *