احادیث و سخنان

حدود مالیات در سخنان امام علی

قسمتی از توصیه ای است که معمولا امام « ع » آن را برای کسیکه او را در جمع آوری صدقات استخدام می کرده ، می نوشته است . این توصیه سرشار از محبت حکمران پدر به فرزندانش می باشد ، و شایسته است در قوانین نمونه دولتی که افراد برجسته آن را در خواب می بینند داخل گردد :
هنگامی که بر قبیله ای وارد شدی ، بدون آنکه به خانه هایشان درآئی بر سر آب آنها فرود آی ، سپس با متانت و آرامش بسوی آنان برو ، تا بین آنها بایستی و بر آنان سلام کنی ، و درود بر آنان را کوتاه مکن .
پس می گوئی :
ای بندگان خدا ، ولی خدا و خلیفه او مرا بسوی شما فرستاده
[ ۱ ] منظور از عذر آشکار ، عدالت است ، زیرا در حق کسی که علیه او حکم کرده ای عذر تو عدالت است ، و همچنین در حق کسیکه او را به کیفر رسانده یا او را از سودی محروم کرده ای ، نزد خدا عدالت را اجرا کرده ای .
صفحه[ ۲۴۶ ]
تا حق خدا را در اموالتان از شما بگیرم ، آیا خدا در اموال شما حقی دارد که آن را به ولی او بپردازید ؟
پس اگر کسی گفت : نه به او مراجعه مکن ، و اگر کسی گفت :
آری بدون آنکه او را بترسانی و بیم دهی یا بر او سخت بگیری یا او را به زحمت بیاندازی ، همراهش برو و آنچه طلا و نقره به تو می دهد بگیر ، و اگر گاو و گوسفند یا شتر داشته باشد بی اجازه او نزد آنها مرو ، پس اگر نزد چارپایان آمدی ، مانند کسیکه بر صاحب آن تسلط دارد و سخت گیری می کند بر آنها وارد مشو ، و هرگز چارپائی را رم مده و مترسان و در مورد آن با صاحبش بدرفتاری مکن ، و مال را به دو قسمت تقسیم کن و او را مخیر گردان : پس اگر اختیار نمود ، متعرض چیزی که انتخاب کرده مشو ، و همچنین پیوسته قسمت نما تا مقداری که حق خدا در مال او است باقی بماند ، پس حق خدا را از او بگیر ، پس اگر از تو تقاضای فسخ تقسیم نمود تو فسخ کن [ ۱ ] و دو قسمت را درهم مخلوط نما و آنچه را نخست بجا آورده بودی دوباره بجای آور ، تا حق خدا را در مال او بستانی .
[ ۱ ] یعنی اگر پیش خود گمان کرد که انتخاب مزبور خوب نیست و آنچه را از او به عنوان ذکات گرفته ای بهتر است از آنچه در دستش باقی مانده و از تو درخواست کرد از این تقسیم صرفنظر کنی ، تو نیز صرفنظر کن و مال او بهم مخلوط نما و دوباره تقسیم کن .
صفحه[ ۲۴۷ ]
برگرفته از کتاب بخشی از زیباییهای نهج البلاغه نوشته آقای جرج جرادق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *