حوادث، وقایع، هجرت

بیعت ابن ملجم مرادی با امام علی

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ
اصبغ بن نباته گوید : ابن ملجم با گروهی از مردم برای بیعت نزد امیر علیه السّلام آمد وقتی پشت کرد که برود حضرت او را خواسته و دوباره از او عهد و پیمان گرفت که مکر و حیله نکند و بیعت نشکند ، او انجام داد و دوباره بیعت کرد ، وقتی پشت کرد که برود حضرت او را خواسته تا برای بار سوم بیعت کند و از او عهد و پیمان گرفت که بیعت نشکند ، او چنین کرد ، وقتی پشت کرد که برود برای بار چهارم حضرت از او عهد و پیمان گرفت و تاءکید نمود تا بیعت نشکند .
ابن ملجم گفت : به خدا سوگند یا امیرالمؤمنین ندیدم که با شخص دیگر به جز من چنین کرده باشی ؟ حضرت این شعر را زمزمه کرد :
ارید حبائه و یرید قتلی عذیرک من خلیلک من مراد
یعنی : من قصد بخشش به او را دارم ولی او قصد کشتن مرا دارد ، در این صورت کسی تو را به خاطر این مرادی سرزنش نخواهد کرد .
برو ای پسر ملجم به خدا سوگند نمی بینم به آنچه گفتی وفا کنی . (۴۵۸)
برگرفته از کتاب پیشگوییهای امیر المومنین علیه السلام نوشته آقای سید محمد نجفی یزدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *