حوادث، وقایع، هجرت

فرزندان امام مجتبی در زندان مخوف کوفه

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ
باری آنها را با بدترین صورت به زندانی مخوف در کوفه بردند که به شدت تاریک بود و شب و روز تشخیص داده نمی شد ، تعداد آنها را بیست نفر از اولاد امام مجتبی علیه السلام ذکر کرده اند .
اینان که وقت نماز را تشخیص نمی دادند قرآن را پنج جزء کرده بودند و به نوبت در هر شبانه روز یک ختم قرآن قرائت می کردند و هر گاه یک پنجم قرآن تمام می شد یکی از نمازهای پنجگانه را می خواندند ، شرایط زندان بسیار وحشتناک و غیر انسانی بود ، آنها اجازه نداشتند حتی برای ادرار کردن بیرون روند ، پس از مدتی بوی مدفوع و ادرار ، فضای سربسته و تاریک را فرا گرفت ، در اثر آن فضا و غل و زنجیر ، پاهای آنها عفونی شده ورم می کرد و کم کم به بالا سرایت نموده آنها را یک یک می کشت وقتی یکی از آنها می مرد ، جنازه او برنمی داشتند و در همان غل و زنجیر می ماند تا متعفن می شد و می پوسید .
شخصی به نام اسحق بن عیسی گوید : روزی عبدالله محض از زندان برای پدرم پیغام داد که نزد من بیا ، پدرم از منصور اجازه گرفت و به زندان عبدالله رفت ، عبدالله گفت : ترا خواستم تا مقداری آب برایم بیاوری ، زیرا تشنگی بر من غلبه کرده است پدرم فرستاد از منزل سبوی آب یخی آوردند وقتی عبدالله سبو را بر دهان نهاد که بیاشامد ابوالازهر زندانبان رسید و چنان با لگد بر آن سبو زد که به دندان عبدالله خورد و دندانهای پیشین او ریخت ! !
روزی عبدالله بن حسن به علی بن حسن گفت : گرفتاری ما را می بینی ، از خدا نمی خواهی که ما از این زندان و بلا نجات دهد ؟
علی بن حسن مدتی سکوت کرد سپس گفت : ای عمو ، برای ما در بهشت درجه ای است که به آن نمی رسیم جز با این بلاها یا بیشتر از آن که منصور بر سر ما آورد ، و منصور را در جهنم جایگاهی است که به آن نمی رسد جز با آنچه می بینی از این بلاها که بر ما آورد ، اگر می خواهی صبر کنیم بر این سختیها به زودی راحت شویم زیرا مرگ ما نزدیک شده است و اگر می خواهی دعا کنیم برای رهائی خود ولی منصور به آن مرتبه جهنمی خود نخواهد رسید ، آنها گفتند : صبر می کنیم ، سه روز بیشتر نگذشت که در زندان جان دادند و راحت شدند ، علی بن الحسن در حال سجده جان داد ، عبدالله گمان کرد که به خواب رفته است گفت : فرزند برادرم را بیدار کنید ، چون او را حرکت دادند دیدند بیدار نمی شود .
و قبور ایشان همان زندان آنهاست که سقف را بر روی ایشان خراب کردند ، مسعودی گوید :
در زمان ما که سال ۳۳۲ است قبور ایشان محل زیارت مردم است . (۲۶۰)
البته این اندکی از جنایات این خبیث است که امیرالمؤمنین علیه السلام در پیشگوئی خود او را به عنوان خونریزترین خلفاء بنی عباس معرفی نمود .
برگرفته از کتاب پیشگوییهای امیر المومنین علیه السلام نوشته آقای سید محمد نجفی یزدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *