معجزات و کرامات

آگاهی امام علی از اسرار زن جسور

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ
حارث عور که از دوستان باوفای حضرت امیر علیه السلام است گوید : روزی با امیرالمؤمنین در جایگاه قضاوت نشسته بودم که زنی آمد و بر علیه شوهرش شکایت کرد ، زن شکایت خود را گفت ، شوهرش نیز ادعای خود را بیان کرد ، و چون حق با مرد بود ، حضرت حق را به شوهر داد و به ضرر زن حکم کرد .
زن از قضاوت حضرت بسیار خشمگین شد و صدا زد : یا امیرالمؤمنین به خدا قسم که بر ستم قضاوت کردی ، خداوند به تو اینگونه دستور نداده بود !
حضرت فرمود : ای سلفع و مهیع و قردع ، من آنچه حق می دانستم در مورد تو قضاوت کردم ، زن با شنیدن این سخن ترسید و فرار کرد و جوابی نداد .
برگرفته از کتاب پیشگوییهای امیر المومنین علیه السلام نوشته آقای سید محمد نجفی یزدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *