معجزات و کرامات

آگاهی حضرت امیر از سرگذشت خؤ له حنفیه

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ
وقتی ابوبکر بر مسند خلافت تکیه زد ، خالد بن ولید و ماءمور جمع آوری زکاه قبیله بنی حنفیه کرد ، وقتی خالد برای گرفتن زکاه رفت آنها گفتند :
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هر سال مردی را برای جمع آوری زکات نزد ما می فرستاد ، او زکاه را از اعتیاد می گرفت و میان فقرای ما تقسیم می کرد تو نیز چنین کن .
خالد (که دنبال بهانه می گشت ) به مدینه برگشت و به ابوبکر گفت : اینها زکات نمی دهند ! ابوبکر لشکری را همراه خالد روانه کرد (وقتی به آنها رسید ، آنها تکبیر گفتند و به استقبال آمدند ، خالد با حیله و به تهمت به آنها حمله کرد و به طمع رسیدن به همسر زیبای رئیس قبیله شوهر او را کشت و همسر او را گرفته و بلافاصله مورد تجاوز قرار داد زنانشان را اسیر و به مدینه برگشت .
مالک رئیس مقتول آن قبیله در جاهلیت رفیق عمر بود ، عمر به ابوبکر گفت : خالد را اول حد زنا بزن به خاطر تجاوز او با همسر مالک و سپس او را برای تقاص مالک بکش .
ابوبکر گفت : خالد یاور ماست و غفلت کرده (۳۰۴) ! ! (و دو صد افسوس که احکام الهی و خون و نوامیس مردم اینگونه مورد بازیچه قرار گیرد)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *