نهج البلاغه

امام علی (ع) – نهج البلاغه – حکمت ۱۲۰ – ترجمه اردبیلی

و فرمود در وقتی که باز گشت از صفّین پس مطلع کرد و دید بر بر قبرها بظاهر کوفه ای اهل سراهای وحشت آرنده و مواضع خالی
شده از ساکنان و قبرهای تاریک ای اهل خاک ای اهل غربت و دور شده از محلهای اهل تنهائی ای اهل
نسخه نهج البلاغه (براساس ترجمه اردبیلی)، ص: ۳۶۱
وحشت و ترسناکی شما را پیش روید سبقت گیرنده بر ما و مر شما را پیرویم لاحق شونده بشما اما سراهای شما پس نشستند مردمان
در آن و اما زنان شما پس بتحقیق که نکاح کرده شدند و اما مالهای شما پس بتحقیق که قسمت کرده شد اینست خبر آنچه نزد
ماست پس چه چیز است آن چیزی که نزد شماست راوی گوید که بعد از آن التفات کرد آن حضرت باصحاب خود پس فرمود که
بدانید که اگر دستوری داده شدی مر ایشان را در سخن کردن هر آینه خبر دادندی شما را که بتحقیق که بهترین توشه
پرهیزگارانراست
برگرفته از کتاب نهج البلاغه ترجمه اردبیلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *