نهج البلاغه

امام علی (ع) – نهج البلاغه – خطبه ۱۰۹ – ترجمه اردبیلی

و از خطبه حضرتست در شرف ایمان
بدرستی که بهترین چیزی که نزدیکی جویند بآن نزدیکی جویندگان بسوی خدای سبحانه تصدیق آن بوحدانیّت او برسول او و
کارزار کردن در راه او پس بدرستی که جهاد و بلندی اسلام است و کلمه لا اله الا اللّه خالص گردانیدنست از شرک پس بدرستی
که آن کلمه فطرت اسلام است که مردمان بر آن خلق شده و بپای داشتن نماز است پس بدرستی که اقامه نماز ملت و شعار
ایمانست و دادن زکات است پس بدرستی که زکات فرضی است واجب بر اهل ایمان و روزه ماه رمضانست پس بدرستی که روزه
سپریست از عذاب و حج خانه خدایست و عمره گرفتن بآن پس بدرستی که حجّ و عمره بر طرف میسازند درویشی را و میشویند
گناه را و پیوستگی است بخویشان پس بدرستی که صله رحم بسیاری در مالست و موضع تاخیر است در اجل و زیادتی عمر و
صفحه ۹۹ از ۳۰۲
صدقه پنهانی است پس بدرستی که صدقه میپوشاند گناه را و صدقه آشکار است پس بدرستی که آن دفع میکند مردن بد را و
کردن کارهای نیکوست نیکوست پس بدرستی که آن نگاه میدارد از مواضع افتادن در خواری در روید در یاد کردن خدا پس
بدرستی که آن نیکوترین یاد کردنست و رغبت کنید در آنچه وعده داده است خدا پرهیزگاران را پس بدرستی که وعده آن
راستترین وعده است اقتدا کنید براه راست پیغمبر خود پس بدرستی که آن فاضلترین هدایتست و سنۀ نهید بسنت پیغمبر پس
بدرستی که آن راه نمایندهترین سنّتهاست و تعلیم گیرید قرآن را پس بدرستی که قرآن بهترین سخنست و فقیه شوید در قران پس
بدرستی که آن بهار
نسخه نهج البلاغه (براساس ترجمه اردبیلی)، ص: ۱۰۴
دلهاست و مر عزار دل اهل ایمان و شفا جوئید بنور قران پس بدرستی که قرآن شفای سینهاست و نیکو کنید خواندن قرآن را پس
بدرستی که آن نافعترین قصههاست پس بدرستی که دانای عمل کننده بغیر علم خود همچو نادان سرگردان است که بهوش نیاید از
نادانی خود بلکه حجت بر او بزرگتر است و ندامت مر او را لازمتر و او نزد خدا ملامت کرده شدهتر
برگرفته از کتاب نهج البلاغه ترجمه اردبیلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *