نهج البلاغه

شرح نهج البلاغه ابن میثم بحرانی – حکمت ۳۸۸

[صفحه ۷۴۰]
(بسا گفتاری که اثرش از حمله بردن به طرف بیشتر است). یعنی گاهی ممکن است انسان به وسیلهی گفتار به چیزی دست بیابد که با خشونت حمله بردن، به آن نرسد، بنابراین سخن در رسیدن به هدف موثرتر است. این عبارت ضربالمثلی شایسته است برای مواردی که انسان با نرمش و مدارا به نتایجی میرسد که با درشتی نمیرسد. بعضی به جای انفذ، اشد روایت کردهاند. معنای عبارت چنین است: بسا سخنی که انسان میگوید و زیانش بیشتر از حملهی دشمن بر اوست، و یا این که: بسا سخنی که – مانند تهمت و ناسزا – که صدمهاش برای او از حملهی دشمن بیشتر است. و این هر دو معنا را از ابنآدم هروی نقل کردهاند.
برگرفته از کتاب شرح نهج البلاغه ابن میثم بحرانی ترجمه: محمد صادق عارف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *