• ای مردم! سزاوارترین اشخاص به خلافت، آن که در تحقّق حکومت نیرومندتر، و در آگاهی از فرمان خدا داناتر باشد، تا اگر آشوب گری به فتنه انگیزی برخیزد، به حق […]
  • آبرو و اسرار یک مسلمان چونان خون او نقش تعیین کننده در آینده او دارد، اگر با کشتن انسانی به زندگی او خاتمه داده می شود، با افشاء اسرار یک […]
  • امام صادق علیه السلام درباره یاری رساندن پیامبرصلی الله علیه وآله توسط امیرمومنان علیه السلام می فرماید:«مُفْحِمُ کُلِ ّ مَنْ جادَلَهُ وَخاصَمَهُ بِدَلِیلِهِ الْقاهِرِ»؛(۱۴۳۳)«محکوم و ساکت می کرد هرکه را […]