• [صفحه ۳۶۸]اعتاد الناس ان یوصوا بشطر من اموالهم علی اوجه البر و الاحسان بعد الموت.. و یقول الامم لهولاء: لماذا بعد الموت؟ سارعوا- ما دمتم فی قید الحیاه- الی المعروف […]
  • در روزگار خلافت خلیفه دوّم، شخصی ادعائی نسبت به حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام داشت و بناشد در حضور خلیفه رسیدگی شود.مدّعی حاضر شدو خلیفه خطاب به امام علی علیه […]
  • [صفحه ۴۴۷](الفصل الستون- فی موضوعات مختلفه) و قال علیه‌السلام: اقول: هما بمعنی واحد، و الشواهد لکلامه علیه‌السلام کثیره، منها ما فی (الطبری) فی حوادث سنه (۲۲۹): حبس الواثق الکتاب و […]