• روزی زیاد بن ابیه از ابوالاسود درباره به علاقه او به حضرت علی علیه السلام پرسید، ابوالاسود گفت: همانا محبت علی علیه السلام دائماً در قلب من زیاد می شود، […]
  • همه می دانیم که بسیاری از گفته ها و شنیدنی ها، واقعیّت ندارند.و بسیاری حقائق را با باطل بهم می آمیزند.و بسیاری برای اغراض شوم و شیطانی خود انواع شایعات […]
  • [صفحه ۲۴۰]و قال علیه‌السلام لقائل قال بحضرته استغفرالله: اقول: رواه تحف عقول ابن ابی‌شعبه الحلبی هکذا: قال کمیل بن زیاد قلت لامیرالمومنین علیه‌السلام: العبد یصیب الذنب فیستغفرالله فما حد الاستغفار؟ […]