• همسر فاطمه زهراعلیها السلام، شوهر بتول، بتول از القاب حضرت فاطمه زهراعلیها السلام است.همچنین مراجعه شود به: بَاْسُ اللَّهِ [۸۳۹]زَینُ الدِّینِزینت دین و مکتب.امیرالمومنین علیه السلام فرمود:«اَنَا زَینُ الدِّینِ، اَنَا […]
  • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْخطبه ای است که به امیرالمؤمنین علیه السّلام منسوب می باشد و در آن خطبه حضرت به حوادث آینده ، اخبار فرموده است ، و حقایق آینده […]
  • [صفحه ۳۸۶]للمعرفه عند الفلاسفه اکثر من مصدر، و لها عند الله سبحانه ثلاثه مصادر، اشارت الیها الایه ۸ من سوره الحج: (و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم […]