• امام علیه السلام صعصعه بن صوحان آن خطیب توانا و سخنور برجسته را مامور ساخت تا با آن قوم سخن گوید و موعظه نماید شاید از ضلالت خود برگردند.صعصعه نیز […]
  • در یکی از زیارات آن حضرت آمده:«اَلسَّلامُ عَلَیکَ یا حامِلَ الرّایهِ، وَبالِغَ الْغَایهِ، وَصاحِبَ الآیهِ»؛(۱۴۲۳)«سلام بر تو ای پرچمدار و ای به نهایت هدف رسیده و ای صاحب آیت و […]
  • امام علی (ع) چه منظره ای را بیشتر دوست دارد؟منظره ی درماندگان تسلیم شده ای که در برابر دشمن سرخم می کنند و با ذلت و خواری، جور و آزار […]