• [صفحه ۵۰۶]اقول: المفهوم من کتب السیر ان وصیته(ع) الی معقل الی قوله(فسر علی برکه الله)، و اما ما بعده(فاذا لقیت العدو … )، فانما وصیته(ع) الی الاشتر حین بعثه مددا […]
  • در یکی از زیارات آن حضرت آمده:«اَلسَّلامُ عَلَیکَ یا حامِلَ الرّایهِ، وَبالِغَ الْغَایهِ، وَصاحِبَ الآیهِ»؛(۱۴۲۳)«سلام بر تو ای پرچمدار و ای به نهایت هدف رسیده و ای صاحب آیت و […]
  • در گذشته و حال می نگریم که حاکمان پیروز، و سلاطین و پادشاهان، و سران احزاب سیاسی، چگونه با مخالفان خود برخورد کردند،و با تصفیه های خونین، و قتل و […]