• مخالف با هوای نفس و خواهشهای نفسانی. امام هادی علیه السلام در فرازی از زیارت فرموده:«وَاَشْهَدُ اَنَّکَ لَمْ تَزَلْ لِلْهَوی مُخالِفاً»؛(۱۵۹۴)«گواهی می دهم تو ای امیرالمومنین علیه السلام همیشه با […]
  • [صفحه ۴۶۷](الفصل التاسع و العشرون- فی ما یتعلق بعثمان و عمر) اقول: لم اقف علی سند له، و لا یبعد کونه مثل سابقه من روایات سیف الموضوعه، و الطبری و […]
  • علی علیه السلام – نمادی از انسان کامل – انسان کامل -،عنوانی است که از دیرباز مورد توجه بوده و نه تنها اندیشمندان و فلاسفه در این وادی وارد شده […]