• ماموران جلاد و خون ریز معاویه به مرج عذراء رفتند تا دستور معاویه را درباره حجر و یارانش به اجرا در آورند.بعد از ظهر بود که وارد مرج عذراء شدند […]
  • [صفحه ۴۶۶]تقدم الکلام عن الاولیاء و الاتقیاء مکررا فی الخطب و الرسائل و الحکم السابقه، و عاد الامام الی الحدیث عنهم، کما هو داب الدعاه الناصحین، عسی ان یصادفوا اذنا […]
  • اسپند و شادیاسپند و درمان بیماری هاحضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود:فی اصْلِ الْحَرْمَلِ نَشْرَهٌ، وَ فی فَرْعِهَا شِفَاءٌ مِنْ اِثْنَیْنَ وَ سَبْعینِ داءً.(۱).«ریشه اسپند شادی آور و برگ ها و […]