• [صفحه ۶۹۳](درستی اندیشه بستگی به دارائیها دارد، با آمدن آنها میآید و با رفتن آنها میرود). یعنی لازمهی داشتن دارایی و ثروت اندیشهی درست است. زیرا لازمهی خوشبختی کاملی که […]
  • ۱وی از اصحاب بدر پیامبر صلی الله علیه و آله و از اصحاب امیرمومنان علیه السلام است که در صفّین در رکاب آن حضرت به شهادت رسید.(۱).علاّمه «تستری» گفته است […]
  • امام علی (ع) – نهج البلاغه – حکمت ۱۳۱ وَ قَالَ ع وَ قَدْ سَمِعَ رَجُلاً یَذُمُّ اَلدُّنْیَا أَیُّهَا اَلذَّامُّ لِلدُّنْیَا اَلْمُغْتَرُّ بِغُرُورِهَا اَلْمَخْدُوعُ بِأَبَاطِیلِهَا أَ تَغْتَرُّ بِالدُّنْیَا ثُمَّ تَذُمُّهَا […]