آرشیو اخلاق و فضائل

 • نام امام علی علیه السلام به زبان سریانی.(۱۸۷۹)برگرفته از کتاب الامامه عند الشیعه الامامیه باخرین احتجاج و آخرین حجت نوشته آقای محمد جواد حیدری خراسانی 0

  فضائل امام علی شَرُوحِیلٌ

  نام امام علی علیه السلام به زبان سریانی.(۱۸۷۹)برگرفته از کتاب الامامه عند الشیعه الامامیه باخرین احتجاج و آخرین حجت نوشته آقای محمد جواد حیدری خراسانی

  ادامه ...

 • شبیه ترین فرد به رسول خداصلی الله علیه وآله.همچنین مراجعه شود به: اَحْسَنُ الْقَوْمِ عَمَلاً [۱۶۴۴]برگرفته از کتاب الامامه عند الشیعه الامامیه باخرین احتجاج و آخرین حجت نوشته آقای محمد […] 0

  فضائل امام علی أَشْبَهُ الْقَوْمِ بِرَسُولِ اللَهِ

  شبیه ترین فرد به رسول خداصلی الله علیه وآله.همچنین مراجعه شود به: اَحْسَنُ الْقَوْمِ عَمَلاً [۱۶۴۴]برگرفته از کتاب الامامه عند الشیعه الامامیه باخرین احتجاج و آخرین حجت نوشته آقای محمد […]

  ادامه ...

 • در طلب قرب الهی است، چنان که امام هادی علیه السلام در زیارت آن حضرت می فرماید:«اَلسَّلامُ عَلَیکَ یا اَمِیرَ الْمُوْمِنِینَ عَبَدْتَ اللَّهَ مُخْلِصاً … وَاَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَیتَ عَنِ الْمُنْکَرِ، […] 0

  فضائل امام علی الْمُبْتَغِی

  در طلب قرب الهی است، چنان که امام هادی علیه السلام در زیارت آن حضرت می فرماید:«اَلسَّلامُ عَلَیکَ یا اَمِیرَ الْمُوْمِنِینَ عَبَدْتَ اللَّهَ مُخْلِصاً … وَاَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَیتَ عَنِ الْمُنْکَرِ، […]

  ادامه ...

 • پس از آنکه وحی الهی در غار «حراء» بر قلب مبارک پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم نازل گردید او را بمقام نبوّت و رسالت مفتخر ساخت بنا به گفته […] 0

  امام علی اول مسلمان

  پس از آنکه وحی الهی در غار «حراء» بر قلب مبارک پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم نازل گردید او را بمقام نبوّت و رسالت مفتخر ساخت بنا به گفته […]

  ادامه ...

 • پهلوان بزرگ و پادشاه بلندهمت.همچنین مراجعه شود به: اَکْبَرُ الْمُسْلِمِینَ [۱۷۰۲]برگرفته از کتاب الامامه عند الشیعه الامامیه باخرین احتجاج و آخرین حجت نوشته آقای محمد جواد حیدری خراسانی 0

  فضائل امام علی الْبَطَلُ الْهُمامُ

  پهلوان بزرگ و پادشاه بلندهمت.همچنین مراجعه شود به: اَکْبَرُ الْمُسْلِمِینَ [۱۷۰۲]برگرفته از کتاب الامامه عند الشیعه الامامیه باخرین احتجاج و آخرین حجت نوشته آقای محمد جواد حیدری خراسانی

  ادامه ...

 • به همه قضایای عالم آگاهی دارد.همچنین مراجعه شود به: عِنْدَهُ عِلْمُ الْبَلایا [۹۳۱]برگرفته از کتاب الامامه عند الشیعه الامامیه باخرین احتجاج و آخرین حجت نوشته آقای محمد جواد حیدری خراسانی 0

  فضائل امام علی عِنْدَهُ عِلْمُ الْقَضایا

  به همه قضایای عالم آگاهی دارد.همچنین مراجعه شود به: عِنْدَهُ عِلْمُ الْبَلایا [۹۳۱]برگرفته از کتاب الامامه عند الشیعه الامامیه باخرین احتجاج و آخرین حجت نوشته آقای محمد جواد حیدری خراسانی

  ادامه ...

 • یکی از محکومین به قطع دست در معرفی و تمجید از امام علی علیه السلام به زبان آورده است.(۱۸۹۸)همچنین مراجعه شود به: الْاَرْیحِی [۱۶۵۵]برگرفته از کتاب الامامه عند الشیعه الامامیه […] 0

  فضائل امام علی الطالِبِی

  یکی از محکومین به قطع دست در معرفی و تمجید از امام علی علیه السلام به زبان آورده است.(۱۸۹۸)همچنین مراجعه شود به: الْاَرْیحِی [۱۶۵۵]برگرفته از کتاب الامامه عند الشیعه الامامیه […]

  ادامه ...

 • دارای درک و فهم بالایی است.همچنین مراجعه شود به: جامِعُ الْحِلْمِ [۱۷۵۸]جامِعُ کُلِ ّ کَرَمٍهمه کرامت ها و بزرگواری ها را در خود جمع کرده است.(۱۸۲۹)جامِعُ الْمُتَضادِّهمه کمالات متضادّ را […] 0

  فضائل امام علی جامِعُ الْفَهْمِ

  دارای درک و فهم بالایی است.همچنین مراجعه شود به: جامِعُ الْحِلْمِ [۱۷۵۸]جامِعُ کُلِ ّ کَرَمٍهمه کرامت ها و بزرگواری ها را در خود جمع کرده است.(۱۸۲۹)جامِعُ الْمُتَضادِّهمه کمالات متضادّ را […]

  ادامه ...

 • دارای تفکّر طولانی بود.همچنین مراجعه شود به: اَفْخَرُ مَنْ ضَحِکَ وَبَکی [۱۶۸۶]برگرفته از کتاب الامامه عند الشیعه الامامیه باخرین احتجاج و آخرین حجت نوشته آقای محمد جواد حیدری خراسانی 0

  فضائل امام علی طَوِیلُ الْفِکْرَهِ

  دارای تفکّر طولانی بود.همچنین مراجعه شود به: اَفْخَرُ مَنْ ضَحِکَ وَبَکی [۱۶۸۶]برگرفته از کتاب الامامه عند الشیعه الامامیه باخرین احتجاج و آخرین حجت نوشته آقای محمد جواد حیدری خراسانی

  ادامه ...

 • آشکارکننده امور عجیب.همچنین مراجعه شود به: مُظْهِرُ الْآیاتِ [۱۴۸۹]برگرفته از کتاب الامامه عند الشیعه الامامیه باخرین احتجاج و آخرین حجت نوشته آقای محمد جواد حیدری خراسانی 0

  فضائل امام علی مُظْهِرُ الْعَجائِبِ

  آشکارکننده امور عجیب.همچنین مراجعه شود به: مُظْهِرُ الْآیاتِ [۱۴۸۹]برگرفته از کتاب الامامه عند الشیعه الامامیه باخرین احتجاج و آخرین حجت نوشته آقای محمد جواد حیدری خراسانی

  ادامه ...