آرشیو امامت و رهبری، حاکمان زمان

 • در فصل نوزدهم گفتیم که عمر معاویه را به فرمانداری شام تعیین کرد،و بعد اردن نیز ضمیمه شام شد.عمر،عمر بن سعد انصاری را والی حمص و قنسرین،و عبد الرحمان بن […] 0

  معاویه در شام زمان عثمان

  در فصل نوزدهم گفتیم که عمر معاویه را به فرمانداری شام تعیین کرد،و بعد اردن نیز ضمیمه شام شد.عمر،عمر بن سعد انصاری را والی حمص و قنسرین،و عبد الرحمان بن […]

  ادامه ...

 • اشارهاگر اصحابی از قریش بودند که با عثمان مخالفت می کردند و به دلیل انگیزه سیاسی بر مخالفت خود شدت بخشیدند،اصحاب نیکوکاری هم که از قریش نبودند صدای مخالفتشان با […] 0

  اصحاب خاص پیامبر زمان عثمان

  اشارهاگر اصحابی از قریش بودند که با عثمان مخالفت می کردند و به دلیل انگیزه سیاسی بر مخالفت خود شدت بخشیدند،اصحاب نیکوکاری هم که از قریش نبودند صدای مخالفتشان با […]

  ادامه ...

 • مخالف سیاسی دیگری وجود داشت که در خلافت طمع نمی ورزید.چون نه از سابقان در اسلام بود و نه از اعضای شورا،و نه دارای قدرتی و نفوذی تا او را […] 0

  عمرو بن عاص زمان عثمان

  مخالف سیاسی دیگری وجود داشت که در خلافت طمع نمی ورزید.چون نه از سابقان در اسلام بود و نه از اعضای شورا،و نه دارای قدرتی و نفوذی تا او را […]

  ادامه ...

 • قریش در زمان جاهلیت به حکم مجاورتشان با خانه خدا مدعی برتری بر سایر عربها بودند. پیامبر بزرگوار (ص) خواست که طرز تفکر قریش مخصوصا و جامعه عرب را عموما […] 0

  خارج شهر مدینه زمان عثمان

  قریش در زمان جاهلیت به حکم مجاورتشان با خانه خدا مدعی برتری بر سایر عربها بودند. پیامبر بزرگوار (ص) خواست که طرز تفکر قریش مخصوصا و جامعه عرب را عموما […]

  ادامه ...

 • یکی از آن افراد،صحابی معروف ابوذر غفاری بود.نقل کرده اند وقتی که عثمان به مروان هر چه خواست بخشید،و به زید بن ثابت یکصد هزار درهم و به حارث بن […] 0

  ابوذر زمان عثمان

  یکی از آن افراد،صحابی معروف ابوذر غفاری بود.نقل کرده اند وقتی که عثمان به مروان هر چه خواست بخشید،و به زید بن ثابت یکصد هزار درهم و به حارث بن […]

  ادامه ...

 • توضیححکومت امام علی (ع ) از دیدگاه مسلمانان (چه در عصر خودش و چه در عصر حاضر) حکومتی مشروع و قانونی است زیرا در بین فرقه های اسلامی مبنای مشروعیت […] 0

  حکومت امام علی (ع )

  توضیححکومت امام علی (ع ) از دیدگاه مسلمانان (چه در عصر خودش و چه در عصر حاضر) حکومتی مشروع و قانونی است زیرا در بین فرقه های اسلامی مبنای مشروعیت […]

  ادامه ...

 • ام المؤمنین،عایشه-همسر پیامبر (ص) -به جبهه مخالف پیوست،و ام المؤمنین دیگر-حفصه-نیز از او پیروی کرد.عایشه همواره به عثمان پرخاش می کرد که با سنت پیامبر خدا (ص) مخالفت ورزیده است.چه […] 0

  عایشه زمان عثمان

  ام المؤمنین،عایشه-همسر پیامبر (ص) -به جبهه مخالف پیوست،و ام المؤمنین دیگر-حفصه-نیز از او پیروی کرد.عایشه همواره به عثمان پرخاش می کرد که با سنت پیامبر خدا (ص) مخالفت ورزیده است.چه […]

  ادامه ...

 • جبایه خراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و عماره بلادها.در حوزه ی استانداری مصر وظایف مالک عبارت است از: جمع آوری خراج آن، جهاد با دشمنان آن، ایجاد صلح […] 0

  قلمرو حکومت و ولایت امام علی

  جبایه خراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و عماره بلادها.در حوزه ی استانداری مصر وظایف مالک عبارت است از: جمع آوری خراج آن، جهاد با دشمنان آن، ایجاد صلح […]

  ادامه ...

 • دو تن دیگر از اصحاب برجسته پیامبر (ص) به جبهه مخالفت با عثمان پیوستند آن دو تن عبارت بودند از طلحه و زبیر.البته از آن دو تن مخالفت زبیر،خشونت کمتری […] 0

  دو عضو دیگر شورا زمان عثمان

  دو تن دیگر از اصحاب برجسته پیامبر (ص) به جبهه مخالفت با عثمان پیوستند آن دو تن عبارت بودند از طلحه و زبیر.البته از آن دو تن مخالفت زبیر،خشونت کمتری […]

  ادامه ...

 • حکم خدا جاری شد و پیامبر خدا حضرت محمد (ص) بدرود حیات گفت.مرگ پیامبر زیانبارترین مصیبتی بود که به اولاد آدم وارد شد.با فقدان آن بزرگوار رشته ای بریده شد […] 0

  امام علی در خلافت ابی بکر

  حکم خدا جاری شد و پیامبر خدا حضرت محمد (ص) بدرود حیات گفت.مرگ پیامبر زیانبارترین مصیبتی بود که به اولاد آدم وارد شد.با فقدان آن بزرگوار رشته ای بریده شد […]

  ادامه ...