آرشیو امامت و رهبری، حاکمان زمان

 • اما نسبت به توده مسلمانان،سیاستش با صفت عدالت،سختگیری،ایجاد رفاه برای مردم و انفاق کافی به سربازان و خانوادهایشان و ساکنان مدینه و دیگران همراه بود.برگرفته از کتاب امیر المومنین اسوه […] 0

  سیاست عمر در مورد توده مسلمانان

  اما نسبت به توده مسلمانان،سیاستش با صفت عدالت،سختگیری،ایجاد رفاه برای مردم و انفاق کافی به سربازان و خانوادهایشان و ساکنان مدینه و دیگران همراه بود.برگرفته از کتاب امیر المومنین اسوه […]

  ادامه ...

 • عثمان شیوه دو خلیفه پیشین را دنبال نکرد. ابتدا والیان عمر را از ولایات برداشت و بستگان خود را بر کار گماشت. حکم بن العاص را که پیامبرصلی الله علیه […] 0

  پیروان غدیر در خلافت عثمان

  عثمان شیوه دو خلیفه پیشین را دنبال نکرد. ابتدا والیان عمر را از ولایات برداشت و بستگان خود را بر کار گماشت. حکم بن العاص را که پیامبرصلی الله علیه […]

  ادامه ...

 • عبدالرّحمن بن اذنیه، از پدرش اذنیه بن مسلَمَه عبدی، روایت کرده است که گفت:به نزد خلیفه دوّم آمدم و از او پرسیدم:از کجا عُمره کنم؟گفت:اِیتِ عَلِیّاً، فَسَلْهُ«نزد علی بیا و […] 0

  اعتراف خلیفه دوم به علم امام علی

  عبدالرّحمن بن اذنیه، از پدرش اذنیه بن مسلَمَه عبدی، روایت کرده است که گفت:به نزد خلیفه دوّم آمدم و از او پرسیدم:از کجا عُمره کنم؟گفت:اِیتِ عَلِیّاً، فَسَلْهُ«نزد علی بیا و […]

  ادامه ...

 • در فصل نوزدهم گفتیم که عمر معاویه را به فرمانداری شام تعیین کرد،و بعد اردن نیز ضمیمه شام شد.عمر،عمر بن سعد انصاری را والی حمص و قنسرین،و عبد الرحمان بن […] 0

  معاویه در شام زمان عثمان

  در فصل نوزدهم گفتیم که عمر معاویه را به فرمانداری شام تعیین کرد،و بعد اردن نیز ضمیمه شام شد.عمر،عمر بن سعد انصاری را والی حمص و قنسرین،و عبد الرحمان بن […]

  ادامه ...

 • در این جا دلیلی هست که ما را در مورد وجود شخصی به نام عبد الله بن سبا به تردید وا می دارد،ما وجود عبد الله سبا را فقط افسانه […] 0

  عبد الله بن سبایی زمان عثمان

  در این جا دلیلی هست که ما را در مورد وجود شخصی به نام عبد الله بن سبا به تردید وا می دارد،ما وجود عبد الله سبا را فقط افسانه […]

  ادامه ...

 • خلیفه دوم در سیاست خارجی تا حد زیادی موفق بوده است و پیروزیهایش در این زمینه، چشم مورخان مسلمان و غیر مسلمان را خیره کرده است،انبوه ارتشهای اسلامی در ایام […] 0

  سیاست خارجی زمان عمر

  خلیفه دوم در سیاست خارجی تا حد زیادی موفق بوده است و پیروزیهایش در این زمینه، چشم مورخان مسلمان و غیر مسلمان را خیره کرده است،انبوه ارتشهای اسلامی در ایام […]

  ادامه ...

 • اعتقاد من این است که امام (ع) طلحه و زبیر را مجبور به بیعت نکرد و علی کسی نبود که حق و منحرف از راه حق را نشناسد،این حق مسلم […] 0

  طلحه و زبیر در خلافت امام علی

  اعتقاد من این است که امام (ع) طلحه و زبیر را مجبور به بیعت نکرد و علی کسی نبود که حق و منحرف از راه حق را نشناسد،این حق مسلم […]

  ادامه ...

 • (۴) کیفیتی را که خلیفه در آستانه مرگ،برای گزینش اعضای شورای خلافت جدید اختیار کرده بود از جهتی مخالف جهت علی (ع) الهام می گرفت.او شورا را منحصر به شش […] 0

  تمایلات اعضای شورا بعد از عمر

  (۴) کیفیتی را که خلیفه در آستانه مرگ،برای گزینش اعضای شورای خلافت جدید اختیار کرده بود از جهتی مخالف جهت علی (ع) الهام می گرفت.او شورا را منحصر به شش […]

  ادامه ...

 • توضیححکومت امام علی (ع ) از دیدگاه مسلمانان (چه در عصر خودش و چه در عصر حاضر) حکومتی مشروع و قانونی است زیرا در بین فرقه های اسلامی مبنای مشروعیت […] 0

  حکومت امام علی (ع )

  توضیححکومت امام علی (ع ) از دیدگاه مسلمانان (چه در عصر خودش و چه در عصر حاضر) حکومتی مشروع و قانونی است زیرا در بین فرقه های اسلامی مبنای مشروعیت […]

  ادامه ...

 • (خداوند به پیروان این دین وعده داد که اسلام را سربلند و نقاط ضعف مسلمین را جبران کند، خدایی که مسلمانان را به هنگام کمی نفرات یاری کرد، و آنگاه […] 0

  امام علی و مشاوره نظامی

  (خداوند به پیروان این دین وعده داد که اسلام را سربلند و نقاط ضعف مسلمین را جبران کند، خدایی که مسلمانان را به هنگام کمی نفرات یاری کرد، و آنگاه […]

  ادامه ...