آرشیو امامت و رهبری، حاکمان زمان

 • ام المؤمنین،عایشه-همسر پیامبر (ص) -به جبهه مخالف پیوست،و ام المؤمنین دیگر-حفصه-نیز از او پیروی کرد.عایشه همواره به عثمان پرخاش می کرد که با سنت پیامبر خدا (ص) مخالفت ورزیده است.چه […] 0

  عایشه زمان عثمان

  ام المؤمنین،عایشه-همسر پیامبر (ص) -به جبهه مخالف پیوست،و ام المؤمنین دیگر-حفصه-نیز از او پیروی کرد.عایشه همواره به عثمان پرخاش می کرد که با سنت پیامبر خدا (ص) مخالفت ورزیده است.چه […]

  ادامه ...

 • توضیححکومت امام علی (ع ) از دیدگاه مسلمانان (چه در عصر خودش و چه در عصر حاضر) حکومتی مشروع و قانونی است زیرا در بین فرقه های اسلامی مبنای مشروعیت […] 0

  حکومت امام علی (ع )

  توضیححکومت امام علی (ع ) از دیدگاه مسلمانان (چه در عصر خودش و چه در عصر حاضر) حکومتی مشروع و قانونی است زیرا در بین فرقه های اسلامی مبنای مشروعیت […]

  ادامه ...

 • سیاست استعماری قرآن بر سر نیزه کردنآنگاه که شامیان در گرما گرم جنگ، و در لحظه های پیروزی ما، با حیله و نیرنگ، و مکر و فریبکاری قرآن ها را […] 0

  سیاست استعماری معاویه در صفین

  سیاست استعماری قرآن بر سر نیزه کردنآنگاه که شامیان در گرما گرم جنگ، و در لحظه های پیروزی ما، با حیله و نیرنگ، و مکر و فریبکاری قرآن ها را […]

  ادامه ...

 • هنگامی که امام حسن علیه السلام مجبور به مصالحه با معاویه گردید، یکی از خطراتی که امام علیه السلام احساس می کرد امنیت شیعیان حضرت علی علیه السلام بود. ازاین […] 0

  پیروان غدیر در عصر امام حسن

  هنگامی که امام حسن علیه السلام مجبور به مصالحه با معاویه گردید، یکی از خطراتی که امام علیه السلام احساس می کرد امنیت شیعیان حضرت علی علیه السلام بود. ازاین […]

  ادامه ...

 • شورا به همان نتیجه ای که انتظار می رفت یعنی به خلافت عثمان،منتهی شد.عثمان از نظر صحابی بودن و پیشینه اسلامی کمتر از شیخین یعنی ابو بکر و عمر نبود،او […] 0

  امام علی در عهد عثمان

  شورا به همان نتیجه ای که انتظار می رفت یعنی به خلافت عثمان،منتهی شد.عثمان از نظر صحابی بودن و پیشینه اسلامی کمتر از شیخین یعنی ابو بکر و عمر نبود،او […]

  ادامه ...

 • هنگامی که عمر از دنیا رفت،عمرو بن عاص والی مصر بود،اما پیش از پایان دوران دو ساله فرمانداریش،عثمان او را بر کنار کرد و برادر رضاعی خود عبد الله بن […] 0

  عبد الله بن ابی سرح در مصر زمان عثمان

  هنگامی که عمر از دنیا رفت،عمرو بن عاص والی مصر بود،اما پیش از پایان دوران دو ساله فرمانداریش،عثمان او را بر کنار کرد و برادر رضاعی خود عبد الله بن […]

  ادامه ...

 • پس از مدّتی انقلابیّون دیدند که علی (ع) به همراه سه نفر با مشک آب به طرف خانه خلیفه سوم می آید،محاصره کنندگان تصمیم داشتند که نگذارند مشک های آب […] 0

  امام علی و کمک رسانی به خلیفه سوم

  پس از مدّتی انقلابیّون دیدند که علی (ع) به همراه سه نفر با مشک آب به طرف خانه خلیفه سوم می آید،محاصره کنندگان تصمیم داشتند که نگذارند مشک های آب […]

  ادامه ...

 • (۵) همین عبد الله بن عمر با تقوای پرهیزکار را می بینیم که در مورد وارد کردنش به شورا نوعی تناقض وجود دارد.پدرش درباره او-چنان که پیشتر گفتیم-گفته است:«چگونه مردی […] 0

  عبد الله بن عمر در جانشینی عمر

  (۵) همین عبد الله بن عمر با تقوای پرهیزکار را می بینیم که در مورد وارد کردنش به شورا نوعی تناقض وجود دارد.پدرش درباره او-چنان که پیشتر گفتیم-گفته است:«چگونه مردی […]

  ادامه ...

 • روزی عثمان،در حالی که محصور بود نزد طلحه آمد،به او گفت:من دارای حق برادری،اسلام، خویشاوندی و دامادی هستم و اگر هیچ کدام از این حقوق را هم نداشتم،و در زمان […] 0

  توطئه طلحه علیه عثمان زمان خلافت

  روزی عثمان،در حالی که محصور بود نزد طلحه آمد،به او گفت:من دارای حق برادری،اسلام، خویشاوندی و دامادی هستم و اگر هیچ کدام از این حقوق را هم نداشتم،و در زمان […]

  ادامه ...

 • یکی از آن افراد،صحابی معروف ابوذر غفاری بود.نقل کرده اند وقتی که عثمان به مروان هر چه خواست بخشید،و به زید بن ثابت یکصد هزار درهم و به حارث بن […] 0

  ابوذر زمان عثمان

  یکی از آن افراد،صحابی معروف ابوذر غفاری بود.نقل کرده اند وقتی که عثمان به مروان هر چه خواست بخشید،و به زید بن ثابت یکصد هزار درهم و به حارث بن […]

  ادامه ...