آرشیو امامت و رهبری، حاکمان زمان

 • خلیفه،بارها-صمیمانه-پرده از روی این عقیده خود برداشت و گفت:علی شایسته ترین فردی است که می تواند مردم را به جانب حق سوق دهد.اقتضای عقل و خرد این بود که در […] 0

  دستور عمر در مورد خلیفه بعد از خود

  خلیفه،بارها-صمیمانه-پرده از روی این عقیده خود برداشت و گفت:علی شایسته ترین فردی است که می تواند مردم را به جانب حق سوق دهد.اقتضای عقل و خرد این بود که در […]

  ادامه ...

 • هم اکنون یک لشکر مجهز با ۹۵۰ نفر مردان جنگ آور، خودشان را برای جنگ با پیغمبر آماده می کردند. میان آنها لجوج ترین دشمنان اسلام که اغلب عموزاده های […] 0

  امام علی و جنگ بدر

  هم اکنون یک لشکر مجهز با ۹۵۰ نفر مردان جنگ آور، خودشان را برای جنگ با پیغمبر آماده می کردند. میان آنها لجوج ترین دشمنان اسلام که اغلب عموزاده های […]

  ادامه ...

 • وقتی رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم تصمیم به فتح مکّه گرفت، شخصی به نام «حاطب بن ابی بلتعه» ماجرای لشگر اسلام را به قریش مکّه نوشت، و زنی […] 0

  امام علی- قاطعیت در اجرای فرامین رهبری

  وقتی رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم تصمیم به فتح مکّه گرفت، شخصی به نام «حاطب بن ابی بلتعه» ماجرای لشگر اسلام را به قریش مکّه نوشت، و زنی […]

  ادامه ...

 • هنگامی که آب را بر روی عثمان بستند،علی (ع) به طلحه فرمود:من می خواهم با شتران آبکش آب به منزل عثمان ببرم،و سخت خشمگین بود تا این که شتران آبکش […] 0

  محاصره عثمان زمان خلافت

  هنگامی که آب را بر روی عثمان بستند،علی (ع) به طلحه فرمود:من می خواهم با شتران آبکش آب به منزل عثمان ببرم،و سخت خشمگین بود تا این که شتران آبکش […]

  ادامه ...

 • در جنگ جمل هنگامی که نبرد آغاز شد، امام علی (ع ) پرچم را به پسر جوانش محمد بن حنفیه سپرد و وی را به پایداری و استقامت در برابر […] 0

  جوانان در حکومت حضرت علی محمد بن حنفیه

  در جنگ جمل هنگامی که نبرد آغاز شد، امام علی (ع ) پرچم را به پسر جوانش محمد بن حنفیه سپرد و وی را به پایداری و استقامت در برابر […]

  ادامه ...

 • همین افراد خطیبان منبرها شدند،که به توده های مسلمان آموزش می دادند و بر عهده خواننده است فکر کند که چطور این حاکمان پرده ای آهنین،به وجود آورده بودند تا […] 0

  پرده آهنین حکومت زمان معاویه

  همین افراد خطیبان منبرها شدند،که به توده های مسلمان آموزش می دادند و بر عهده خواننده است فکر کند که چطور این حاکمان پرده ای آهنین،به وجود آورده بودند تا […]

  ادامه ...

 • خلیفه دوم در سیاست خارجی تا حد زیادی موفق بوده است و پیروزیهایش در این زمینه، چشم مورخان مسلمان و غیر مسلمان را خیره کرده است،انبوه ارتشهای اسلامی در ایام […] 0

  سیاست خارجی زمان عمر

  خلیفه دوم در سیاست خارجی تا حد زیادی موفق بوده است و پیروزیهایش در این زمینه، چشم مورخان مسلمان و غیر مسلمان را خیره کرده است،انبوه ارتشهای اسلامی در ایام […]

  ادامه ...

 • در سیاست داخلی نیز موفقیت خلیفه در بیشتر صحنه ها کمتر از سیاست خارجی اش نبوده است.اگر بخواهیم به طور اختصار به سیاست داخلی او اشاره کنیم،باید از جمله به […] 0

  سیاست داخلی زمان عمر

  در سیاست داخلی نیز موفقیت خلیفه در بیشتر صحنه ها کمتر از سیاست خارجی اش نبوده است.اگر بخواهیم به طور اختصار به سیاست داخلی او اشاره کنیم،باید از جمله به […]

  ادامه ...

 • خلیفه دوم در جهت دادن،سیاست جهان اسلام و رویدادهای آن،مؤثرترین فرد از خلفاست.ایام خلافت او پر است از کارهای مهم و حوادث بزرگ.هر گاه بخواهیم راجع به موفقیتهای او چیزی […] 0

  امام علی در عهد عمر

  خلیفه دوم در جهت دادن،سیاست جهان اسلام و رویدادهای آن،مؤثرترین فرد از خلفاست.ایام خلافت او پر است از کارهای مهم و حوادث بزرگ.هر گاه بخواهیم راجع به موفقیتهای او چیزی […]

  ادامه ...

 • وحشتناک این بود که با وجود درخواست کمک عثمان،معاویه و سایر فرمانروایان اموی به گسیل سرباز و نیرو به یاری خویشاوند خود-خلیفه-برای شکستن محاصره و جلوگیری از مهاجمان دست نزدند.گویند […] 0

  تنها گذاشتن عثمان توسط امویان

  وحشتناک این بود که با وجود درخواست کمک عثمان،معاویه و سایر فرمانروایان اموی به گسیل سرباز و نیرو به یاری خویشاوند خود-خلیفه-برای شکستن محاصره و جلوگیری از مهاجمان دست نزدند.گویند […]

  ادامه ...