آرشیو حوادث، وقایع، هجرت

 • گذشته از این که،اگر عمر،علی را به جانشینی تعیین می کرد،برای علی (ع) غلبه بر بنی امیه مشکلی غیر قابل حل نبود.حتی،اگر پس از خلیفه دوم به حکومت می رسید،در […] 0

  شورای صفین و واگذاری حکومت به بنی امیه

  گذشته از این که،اگر عمر،علی را به جانشینی تعیین می کرد،برای علی (ع) غلبه بر بنی امیه مشکلی غیر قابل حل نبود.حتی،اگر پس از خلیفه دوم به حکومت می رسید،در […]

  ادامه ...

 • اکنون بیشترین قبائل عرب به اطاعت از اسلام درآمده بودند جز دو طایفه ی ثقیف و هوازن.آنها به اندازه ی کافی قوی بودند و در طائف دهکده ای در شرق […] 0

  امام علی در جنگ حنین

  اکنون بیشترین قبائل عرب به اطاعت از اسلام درآمده بودند جز دو طایفه ی ثقیف و هوازن.آنها به اندازه ی کافی قوی بودند و در طائف دهکده ای در شرق […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْاز عجائب حوادث اینکه عمادالدوله مردی بسیار خوش شانس بوده است ، گویند : هنگامیکه در شیراز بود خزانه او تهی شد و از پرداخت حقوق و […] 0

  حوادث عجیب و خوش شانسی عمادالدوله دیلمی

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْاز عجائب حوادث اینکه عمادالدوله مردی بسیار خوش شانس بوده است ، گویند : هنگامیکه در شیراز بود خزانه او تهی شد و از پرداخت حقوق و […]

  ادامه ...

 • برای پاسخ به پرسش سوم:آیا آن بیعت از دیدگاه اسلام،قانونی بوده است؟می گویم:تردیدی نیست که این حق مسلمانان بوده است،اگر پیامبر از اختیارات خود به نفع شخص دیگری-به صورت کتبی […] 0

  بیعت در جانشینی پیامبر

  برای پاسخ به پرسش سوم:آیا آن بیعت از دیدگاه اسلام،قانونی بوده است؟می گویم:تردیدی نیست که این حق مسلمانان بوده است،اگر پیامبر از اختیارات خود به نفع شخص دیگری-به صورت کتبی […]

  ادامه ...

 • اهل یمن نیز به شوق و رغبت رو به خدمت امیرالمومنین علی علیه السلام آوردند.اوّل کسی که از معارف یمن به مدینه رسید.رقایه بن وایل همدانی بود.و بعد از او […] 0

  امام علی و بیعت اهل یمن

  اهل یمن نیز به شوق و رغبت رو به خدمت امیرالمومنین علی علیه السلام آوردند.اوّل کسی که از معارف یمن به مدینه رسید.رقایه بن وایل همدانی بود.و بعد از او […]

  ادامه ...

 • هم اکنون یک لشکر مجهز با ۹۵۰ نفر مردان جنگ آور، خودشان را برای جنگ با پیغمبر آماده می کردند. میان آنها لجوج ترین دشمنان اسلام که اغلب عموزاده های […] 0

  امام علی و جنگ بدر

  هم اکنون یک لشکر مجهز با ۹۵۰ نفر مردان جنگ آور، خودشان را برای جنگ با پیغمبر آماده می کردند. میان آنها لجوج ترین دشمنان اسلام که اغلب عموزاده های […]

  ادامه ...

 • بدون تردید امکانات اقتصادی در پیشبرد اهداف نقش کلیدی دارند بر این اساس یکی از شیوه های مخالفان امام علی (ع ) نابود کردن امکانات اقتصادی و غارت بیت المال […] 0

  غارت بیت المال زمان حضرت علی

  بدون تردید امکانات اقتصادی در پیشبرد اهداف نقش کلیدی دارند بر این اساس یکی از شیوه های مخالفان امام علی (ع ) نابود کردن امکانات اقتصادی و غارت بیت المال […]

  ادامه ...

 • پی آمدهای جنگ صفین جنگ صفین، پی آمدهای تلخی در جامعه اسلامی بر جای گذاشت. در این جنگ، حدود ۷۰ تا ۱۱۰ هزار نفر از مسلمانان، از جمله برخی از […] 0

  پی آمدهای جنگ صفین

  پی آمدهای جنگ صفین جنگ صفین، پی آمدهای تلخی در جامعه اسلامی بر جای گذاشت. در این جنگ، حدود ۷۰ تا ۱۱۰ هزار نفر از مسلمانان، از جمله برخی از […]

  ادامه ...

 • پس از نصب حکمین مردمی که به امام علی اصرار می کردند تا حکمیّت را قبول کند، چنین اظهار عقیده کردند که نصب کسی جز خدا به عنوان حَکَم بدعت […] 0

  خلافت امام علی و جنگ نهروان

  پس از نصب حکمین مردمی که به امام علی اصرار می کردند تا حکمیّت را قبول کند، چنین اظهار عقیده کردند که نصب کسی جز خدا به عنوان حَکَم بدعت […]

  ادامه ...

 • به یقین این حدیث دلالت می کند که رسول خدا هنگامی که اعضای خاندانش را به اسلام دعوت کرد،مهمترین هدفش در گفتار خود به آنان این بود که میان آنها […] 0

  هدف پیامبر در دعوت خویشان به اسلام

  به یقین این حدیث دلالت می کند که رسول خدا هنگامی که اعضای خاندانش را به اسلام دعوت کرد،مهمترین هدفش در گفتار خود به آنان این بود که میان آنها […]

  ادامه ...