آرشیو القاب و کنیه ها

 • امام علی علیه السلام در معرفی خود فرموده است:«اَنَا اسْمِی فِی الْاِنْجِیلِ اِلْیا…. وَعِنْدَ الرُّومِ بِطْرِیسا»؛(۱۸۱۴)«نام من در انجیل الیا است و نزد روم به بطریسا معروف هستم».و گفته شده: […] 0

  نام امام علی نزد رومیان بِطْرِیسا

  امام علی علیه السلام در معرفی خود فرموده است:«اَنَا اسْمِی فِی الْاِنْجِیلِ اِلْیا…. وَعِنْدَ الرُّومِ بِطْرِیسا»؛(۱۸۱۴)«نام من در انجیل الیا است و نزد روم به بطریسا معروف هستم».و گفته شده: […]

  ادامه ...

 • کنیه علی علیه السلام آن حضرت را به دو کنیه ابو الحسن و ابو الحسین نامیده اند.امام حسن (ع) در حیات پیامبر پدرش را با کنیه ابو الحسین و امام […] 0

  کنیه علی علیه السلام

  کنیه علی علیه السلام آن حضرت را به دو کنیه ابو الحسن و ابو الحسین نامیده اند.امام حسن (ع) در حیات پیامبر پدرش را با کنیه ابو الحسین و امام […]

  ادامه ...

 • توپُر و مایه دار و مملوّ.«وَعِنْدَ الْعَرَبِ مَلِیاً»؛(۱۹۵۶)«نام ایشان نزد عرب ملی است».برگرفته از کتاب الامامه عند الشیعه الامامیه باخرین احتجاج و آخرین حجت نوشته آقای محمد جواد حیدری خراسانی 0

  نام امام علی نزد عرب مَلِی

  توپُر و مایه دار و مملوّ.«وَعِنْدَ الْعَرَبِ مَلِیاً»؛(۱۹۵۶)«نام ایشان نزد عرب ملی است».برگرفته از کتاب الامامه عند الشیعه الامامیه باخرین احتجاج و آخرین حجت نوشته آقای محمد جواد حیدری خراسانی

  ادامه ...