آرشیو اخلاق و فضائل

 • خود آن حضرت در معرفی خویش فرمود:«… اَنَا مُوتِمُ الْبَنِینَ وَالْبَناتِ»؛(۱۱۹۰)«من به قتل رساننده کافران و یتیم کننده پسران و دختران آنان هستم».برگرفته از کتاب الامامه عند الشیعه الامامیه باخرین […] 0

  فضائل امام علی الْمُوتِمُ

  خود آن حضرت در معرفی خویش فرمود:«… اَنَا مُوتِمُ الْبَنِینَ وَالْبَناتِ»؛(۱۱۹۰)«من به قتل رساننده کافران و یتیم کننده پسران و دختران آنان هستم».برگرفته از کتاب الامامه عند الشیعه الامامیه باخرین […]

  ادامه ...

 • عن عمرو بن میمون: إنی لجالس إلی ابن عباس إذ أتاه تسعه رهط فقالوا: یا ابن عباس، اما أن تقوم معنا و إما أن تخلو بنا من بین هؤلاء.فقال ابن […] 0

  فضائل ویژه علی علیه السلام

  عن عمرو بن میمون: إنی لجالس إلی ابن عباس إذ أتاه تسعه رهط فقالوا: یا ابن عباس، اما أن تقوم معنا و إما أن تخلو بنا من بین هؤلاء.فقال ابن […]

  ادامه ...

 • جمال آفتابی.همچنین مراجعه شود به: اَعْظَمُ النّاسِ مَنْزِلَهً [۱۶۷۹]طَوْدُ کُلِ ّ وَفّارٍاصل و اساس هر فراوانی.همچنین مراجعه شود به: بَیاضُ صُبْحِ الْیقِینِ [۱۷۴۴]برگرفته از کتاب الامامه عند الشیعه الامامیه باخرین […] 0

  فضائل امام علی الطالِعُ

  جمال آفتابی.همچنین مراجعه شود به: اَعْظَمُ النّاسِ مَنْزِلَهً [۱۶۷۹]طَوْدُ کُلِ ّ وَفّارٍاصل و اساس هر فراوانی.همچنین مراجعه شود به: بَیاضُ صُبْحِ الْیقِینِ [۱۷۴۴]برگرفته از کتاب الامامه عند الشیعه الامامیه باخرین […]

  ادامه ...

 • یکی دیگر از عوامل برقراری نظم اجتماعی، سیاسی، پیوند مردم با رهبر، و اطاعت از رهبری، و حضور امام عادل در همه ابعاد زندگی امّت است، امامت عامل اساسی برقراری […] 0

  اخلاق سیاسی و اطاعت از رهبری

  یکی دیگر از عوامل برقراری نظم اجتماعی، سیاسی، پیوند مردم با رهبر، و اطاعت از رهبری، و حضور امام عادل در همه ابعاد زندگی امّت است، امامت عامل اساسی برقراری […]

  ادامه ...

 • خدا چهره اش را درخشان کند و او را گرامی دارد. اهل سنّت هرگاه نامی از اصحاب پیامبر به میان بیاورند، آن را با جمله دعایی «رضی اللَّه عنه» همراه […] 0

  فضائل امام علی کَرَمَ اللَهُ وَجْهَهُ

  خدا چهره اش را درخشان کند و او را گرامی دارد. اهل سنّت هرگاه نامی از اصحاب پیامبر به میان بیاورند، آن را با جمله دعایی «رضی اللَّه عنه» همراه […]

  ادامه ...

 • مساوات یعنی با کسی برابر بودن است؛ ولی مواسات یعنی دیگری را بر خود مقدّم کردن و خود را فدای او نمودن است، آن هم نهایت همکاری و همیاری در […] 0

  فضائل امام علی الْمُواسِی

  مساوات یعنی با کسی برابر بودن است؛ ولی مواسات یعنی دیگری را بر خود مقدّم کردن و خود را فدای او نمودن است، آن هم نهایت همکاری و همیاری در […]

  ادامه ...

 • عالم خدایی و خداشناس و خداگونه.امیرمومنان علیه السلام به سلمان فرمود:«عالِمُ الْغَیبِ فَلا یظْهِرُ عَلی غَیبِهِ اَحَداً * إِلّا مَنِ ارْتَضی مِنْ رَسُولٍ»؛(۱۱۲۸)«دانای غیب اوست و هیچ کس را بر […] 0

  فضائل امام علی الْعالِمُ الرَبانِی

  عالم خدایی و خداشناس و خداگونه.امیرمومنان علیه السلام به سلمان فرمود:«عالِمُ الْغَیبِ فَلا یظْهِرُ عَلی غَیبِهِ اَحَداً * إِلّا مَنِ ارْتَضی مِنْ رَسُولٍ»؛(۱۱۲۸)«دانای غیب اوست و هیچ کس را بر […]

  ادامه ...

 • شخص پاک سخن.همچنین مراجعه شود به: جَلِی الصَّفْحَهِ [۱۷۶۵]برگرفته از کتاب الامامه عند الشیعه الامامیه باخرین احتجاج و آخرین حجت نوشته آقای محمد جواد حیدری خراسانی 0

  فضائل امام علی عَفِیفُ الْمَطْلَبِ

  شخص پاک سخن.همچنین مراجعه شود به: جَلِی الصَّفْحَهِ [۱۷۶۵]برگرفته از کتاب الامامه عند الشیعه الامامیه باخرین احتجاج و آخرین حجت نوشته آقای محمد جواد حیدری خراسانی

  ادامه ...

 • کسی که امام و پیشوای همه مخلوقات است.همچنین مراجعه شود به: اَبُو الْاَئِمَّهِ الْمَهْدِیینَ [۱۳۶]إِمامُ الشِّیعَهِانس بن مالک گوید: رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: هفتاد هزار نفر داخل بهشت […] 0

  إِمامُ الْخَلْقِ در فضیلت امام علی

  کسی که امام و پیشوای همه مخلوقات است.همچنین مراجعه شود به: اَبُو الْاَئِمَّهِ الْمَهْدِیینَ [۱۳۶]إِمامُ الشِّیعَهِانس بن مالک گوید: رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: هفتاد هزار نفر داخل بهشت […]

  ادامه ...

 • فرد مخصوص و برگزیده رسول خداصلی الله علیه وآله.همچنین مراجعه شود به: جُنَّهُ الرَّسُولِ [۳۰۴]برگرفته از کتاب الامامه عند الشیعه الامامیه باخرین احتجاج و آخرین حجت نوشته آقای محمد جواد […] 0

  مراد خاصَۀُ الرَسُولِ در فضیلت امام علی

  فرد مخصوص و برگزیده رسول خداصلی الله علیه وآله.همچنین مراجعه شود به: جُنَّهُ الرَّسُولِ [۳۰۴]برگرفته از کتاب الامامه عند الشیعه الامامیه باخرین احتجاج و آخرین حجت نوشته آقای محمد جواد […]

  ادامه ...