آرشیو اخلاق و فضائل

 • هیچ یک از گفته ها و سخنانش باهم اختلاف و تفاوت ندارد.امام هادی علیه السلام در زیارت آن حضرت فرمود:«فَما تَناقَضَتْ اَفْعالُکَ، وَلَا اخْتَلَفَتْ اَقْوالُکَ، وَلا تَقَلَّبَتْ اَحْوالُکَ»؛(۱۵۶۵)«هیچ یک از […] 0

  فضائل امام علی مَا اخْتَلَفَتْ أَقْوالُهُ

  هیچ یک از گفته ها و سخنانش باهم اختلاف و تفاوت ندارد.امام هادی علیه السلام در زیارت آن حضرت فرمود:«فَما تَناقَضَتْ اَفْعالُکَ، وَلَا اخْتَلَفَتْ اَقْوالُکَ، وَلا تَقَلَّبَتْ اَحْوالُکَ»؛(۱۵۶۵)«هیچ یک از […]

  ادامه ...

 • بوی نبوت را استشمام می کرد.همچنین مراجعه شود به: یری نُورَ الْوَحْی وَ الرِّسالَهِ [۱۰۱۵]برگرفته از کتاب الامامه عند الشیعه الامامیه باخرین احتجاج و آخرین حجت نوشته آقای محمد جواد […] 0

  فضائل امام علی یشُمُ رِیحَ النُبُوَهِ

  بوی نبوت را استشمام می کرد.همچنین مراجعه شود به: یری نُورَ الْوَحْی وَ الرِّسالَهِ [۱۰۱۵]برگرفته از کتاب الامامه عند الشیعه الامامیه باخرین احتجاج و آخرین حجت نوشته آقای محمد جواد […]

  ادامه ...

 • گشاده رو.در فضیلت امام علی علیه السلام در مقایسه با دیگران که چنین گفته شده است:«جَلِی الصَّفْحَهِ، نَقِی الصَّحِیفَهِ، ناصِحُ الْجَیبِ، نَقِی الذَّیلِ، عَذِبُ الْمَشْرَبِ، عَفِیفُ الْمَطْلَبِ، لَمْ یتَدَنَّسْ بِحُطامٍ […] 0

  فضائل امام علی جَلِی الصَفْحَۀِ

  گشاده رو.در فضیلت امام علی علیه السلام در مقایسه با دیگران که چنین گفته شده است:«جَلِی الصَّفْحَهِ، نَقِی الصَّحِیفَهِ، ناصِحُ الْجَیبِ، نَقِی الذَّیلِ، عَذِبُ الْمَشْرَبِ، عَفِیفُ الْمَطْلَبِ، لَمْ یتَدَنَّسْ بِحُطامٍ […]

  ادامه ...

 • شیخ طوسی می نگارد:هنگامی که پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم وارد مدینه شد نامه ای به وسیله ابو واقدلیثی، به حضور علی علیه السلام ارسال داشت که خلاصه […] 0

  امام علی پیشتاز در هجرت

  شیخ طوسی می نگارد:هنگامی که پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم وارد مدینه شد نامه ای به وسیله ابو واقدلیثی، به حضور علی علیه السلام ارسال داشت که خلاصه […]

  ادامه ...

 • کسی که شجاعان، جنگجویان و سوارکاران را در میدان جنگ به قتل می رساند.همچنین مراجعه شود به: بَاْسُ اللَّهِ [۸۳۹]برگرفته از کتاب الامامه عند الشیعه الامامیه باخرین احتجاج و آخرین […] 0

  فضائل امام علی قاتِلُ الْفُرْسانِ

  کسی که شجاعان، جنگجویان و سوارکاران را در میدان جنگ به قتل می رساند.همچنین مراجعه شود به: بَاْسُ اللَّهِ [۸۳۹]برگرفته از کتاب الامامه عند الشیعه الامامیه باخرین احتجاج و آخرین […]

  ادامه ...

 • پیشوای ظفرمند و پیروز.در خطبه عیدین نقل شده که فرموده:«اَللَّهُمَّ صَلِ ّ عَلی اَخِیهِ وَاَبِی بَنِیهِ السَّیدِ الْمُطَهَّرِ وَالْإِمامِ الْمُظَفَّرِ»؛(۱۷۹۴)«خدایا درود فرست بر برادر رسول خدا و پدر فرزندان حضرت؛ […] 0

  فضائل امام علی الْإِمامُ الْمُظَفَرُ

  پیشوای ظفرمند و پیروز.در خطبه عیدین نقل شده که فرموده:«اَللَّهُمَّ صَلِ ّ عَلی اَخِیهِ وَاَبِی بَنِیهِ السَّیدِ الْمُطَهَّرِ وَالْإِمامِ الْمُظَفَّرِ»؛(۱۷۹۴)«خدایا درود فرست بر برادر رسول خدا و پدر فرزندان حضرت؛ […]

  ادامه ...

 • نام پدر حضرت علی علیه السلام عبدمناف است؛ لکن به کنیه اش ابوطالب، بیشتر مشهور شد.(۱۸۶۹) البته نام یکی دیگر از اجداد آن حضرت نیز می باشد. در زیارت مطلقه […] 0

  فضائل امام علی سَنَدُ مَنافٍ

  نام پدر حضرت علی علیه السلام عبدمناف است؛ لکن به کنیه اش ابوطالب، بیشتر مشهور شد.(۱۸۶۹) البته نام یکی دیگر از اجداد آن حضرت نیز می باشد. در زیارت مطلقه […]

  ادامه ...

 • دارای بزرگی های اخلاقی است.همچنین مراجعه شود به: خَیرُ مَنْ وَطَاَ الثَّری [۱۱۵۶]برگرفته از کتاب الامامه عند الشیعه الامامیه باخرین احتجاج و آخرین حجت نوشته آقای محمد جواد حیدری خراسانی 0

  فضائل امام علی صاحِبُ الْمَعالِی

  دارای بزرگی های اخلاقی است.همچنین مراجعه شود به: خَیرُ مَنْ وَطَاَ الثَّری [۱۱۵۶]برگرفته از کتاب الامامه عند الشیعه الامامیه باخرین احتجاج و آخرین حجت نوشته آقای محمد جواد حیدری خراسانی

  ادامه ...

 • نابود کننده ظالمان و فاجران.(۱۸۵۲)برگرفته از کتاب الامامه عند الشیعه الامامیه باخرین احتجاج و آخرین حجت نوشته آقای محمد جواد حیدری خراسانی 0

  فضائل امام علی دافِعُ الْفَجَرَهِ

  نابود کننده ظالمان و فاجران.(۱۸۵۲)برگرفته از کتاب الامامه عند الشیعه الامامیه باخرین احتجاج و آخرین حجت نوشته آقای محمد جواد حیدری خراسانی

  ادامه ...

 • نزدیک؛ و مراد نزدیکی به رسول خداصلی الله علیه وآله است که حضرت زهراعلیها السلام فرموده است.همچنین مراجعه شود به: سَیدٌ فِی اَوْلِیاءِ اللَّهِ [۱۲۱۹]برگرفته از کتاب الامامه عند الشیعه […] 0

  فضائل امام علی الْقَرِیبُ

  نزدیک؛ و مراد نزدیکی به رسول خداصلی الله علیه وآله است که حضرت زهراعلیها السلام فرموده است.همچنین مراجعه شود به: سَیدٌ فِی اَوْلِیاءِ اللَّهِ [۱۲۱۹]برگرفته از کتاب الامامه عند الشیعه […]

  ادامه ...