آرشیو از دیدگاه قرآن

 • ۴ تحریم.ترجمه: و اگر علیه او به یکدیگر کمک کنید در حقیقت خدا خود سرپرست و جبرئیل و صالح مومنان و گذشته از این فرشتگان هم پشتیبان او خواهند بود.جلال […] 0

  منظور از صالح المومنین حضرت علی

  ۴ تحریم.ترجمه: و اگر علیه او به یکدیگر کمک کنید در حقیقت خدا خود سرپرست و جبرئیل و صالح مومنان و گذشته از این فرشتگان هم پشتیبان او خواهند بود.جلال […]

  ادامه ...

 • در زمان خلافت خلیفه سوم، زنی در دوران شش ماهگی فرزندی به دنیا آورد که شوهر آن زن او را متهم کرد.دعوا نزد خلیفه سوم بردند و او نتوانست مشکل […] 0

  قرآن و دوران شیرخوارگی

  در زمان خلافت خلیفه سوم، زنی در دوران شش ماهگی فرزندی به دنیا آورد که شوهر آن زن او را متهم کرد.دعوا نزد خلیفه سوم بردند و او نتوانست مشکل […]

  ادامه ...

 • صادق یکی دیگر از القاب قرآنی امام علی علیه السلام است؛ یعنی کسی که گفتار و رفتارش راست و درست و مطابق حقیقت است. خدای تعالی در آیه شریفه فرموده: […] 0

  مراد الصادِقُ در قرآن

  صادق یکی دیگر از القاب قرآنی امام علی علیه السلام است؛ یعنی کسی که گفتار و رفتارش راست و درست و مطابق حقیقت است. خدای تعالی در آیه شریفه فرموده: […]

  ادامه ...

 • در فرهنگ اسلام، ترکیب وجودی انسان، از دو بعد تشکیل شده است:جنبه ی مادی و خاکی.جنبه ی ملکوتی و رحمانی.این ترکیب به اضافه ی آزادی و اختیار که در انسان […] 0

  اهمیت عمل صالح در قرآن

  در فرهنگ اسلام، ترکیب وجودی انسان، از دو بعد تشکیل شده است:جنبه ی مادی و خاکی.جنبه ی ملکوتی و رحمانی.این ترکیب به اضافه ی آزادی و اختیار که در انسان […]

  ادامه ...

 • ممکن است اشکال شود، آیا اعتقاد به این که مصحف حضرت علی (ع) با توقیف پیامبر (ص) به ترتیب نزول مرتب شده، ولی مصحف عثمانی با اجتهاد صحابه بر خلاف […] 0

  لازم آمدن تحریف قرآن

  ممکن است اشکال شود، آیا اعتقاد به این که مصحف حضرت علی (ع) با توقیف پیامبر (ص) به ترتیب نزول مرتب شده، ولی مصحف عثمانی با اجتهاد صحابه بر خلاف […]

  ادامه ...

 • اعلان و آگاهی دادن. آیه شریفه «وَاَذانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ»(۳۲) اعلان و اطلاعیه ای از جانب خدا و رسولش است.امیرالمومنین علیه السلام نیز فرموده است:«قالَ اللَّهُ تَعالی «وَاَذانٌ مِنَ اللَّهِ […] 0

  نام امام علی در قرآن الْأَذانُ

  اعلان و آگاهی دادن. آیه شریفه «وَاَذانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ»(۳۲) اعلان و اطلاعیه ای از جانب خدا و رسولش است.امیرالمومنین علیه السلام نیز فرموده است:«قالَ اللَّهُ تَعالی «وَاَذانٌ مِنَ اللَّهِ […]

  ادامه ...

 • جوامع انسانی، و زندگی اجتماعی همواره بر سر دو راهی «نظم گرایی» یا هرج و مرج طلبی «آنارشیسم» قرار دارد.برای اینکه انسان ها به رشد و کمال برسند.برای اینکه کسی […] 0

  ضرورت قانون از دیدگاه قرآن

  جوامع انسانی، و زندگی اجتماعی همواره بر سر دو راهی «نظم گرایی» یا هرج و مرج طلبی «آنارشیسم» قرار دارد.برای اینکه انسان ها به رشد و کمال برسند.برای اینکه کسی […]

  ادامه ...

 • مراد از ذی القربی در آیات شریفه، اهل بیت پیامبر و افضل ایشان امیرمومنان علیه السلام است.(۱۲۳)از جمله در آیه شریفه می فرماید:«وَاعْلَمُوا اَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَی ءٍ فَاَنَّ للَّهِ […] 0

  ذِی الْقُرْبی در قرآن

  مراد از ذی القربی در آیات شریفه، اهل بیت پیامبر و افضل ایشان امیرمومنان علیه السلام است.(۱۲۳)از جمله در آیه شریفه می فرماید:«وَاعْلَمُوا اَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَی ءٍ فَاَنَّ للَّهِ […]

  ادامه ...

 • حباب شفّاف و درخشنده. و مصباح نیز یعنی چراغ؛«فِیها مِصْباحٌ الْمِصباحُ فِی زُجاجَهٍ»؛(۱۳۳)«آن چراغ در حبابی قرار گیرد، حبابی شفاف و درخشنده همچون یک ستاره فروزان».فرمود: «مراد علم رسول اللَّه […] 0

  مراد الزُجاجَۀُ در قرآن

  حباب شفّاف و درخشنده. و مصباح نیز یعنی چراغ؛«فِیها مِصْباحٌ الْمِصباحُ فِی زُجاجَهٍ»؛(۱۳۳)«آن چراغ در حبابی قرار گیرد، حبابی شفاف و درخشنده همچون یک ستاره فروزان».فرمود: «مراد علم رسول اللَّه […]

  ادامه ...

 • «وَللَّهِ ِ الْمَثَلُ الْاَعْلی وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ»؛(۲۵۷)«و برای خدا، صفات عالی است؛ و او قدرت مند و حکیم است».و رسول خداصلی الله علیه وآله در این باره فرمود:«یا عَلِی! اَنْتَ […] 0

  مراد الْمَثَلُ الْأَعْلی در قرآن

  «وَللَّهِ ِ الْمَثَلُ الْاَعْلی وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ»؛(۲۵۷)«و برای خدا، صفات عالی است؛ و او قدرت مند و حکیم است».و رسول خداصلی الله علیه وآله در این باره فرمود:«یا عَلِی! اَنْتَ […]

  ادامه ...